Citaat

Februari :) :) :)

21 feb

via Februari :) :) :)

Meester

11 sep

8 September 2017.

Kristel verdedigde die dag haar scriptie en ze werd Meester in de Rechten. Voortaan kan ze LL.M achter haar naam zetten. Mooi en zó verschrikkelijk verdiend. De afgelopen vijf jaar volgde ze naast een fulltime baan een volledige universitaire opleiding Rechtsgeleerdheid en ze zette ook nog eens twee prachtige dochters op de wereld. Daarnaast vond ze tijd om contact te houden met ons, een groep medestudenten. We hielpen elkaar door moeilijke momenten heen. Gaven her en der eens een zetje en op de jaarlijkse studentendag van de OU* ontmoetten we elkaar irl. Vaak waren we alleen aan de studie maar we waren nooit eenzaam dankzij die online contacten.

kristel en ik.8 september 2017

 

 

 

Nu is ze dus meester en haar wacht een prachtig vervolg op een toch al glansrijke carrière. Die overtuiging heb ik. Ze heeft zowel kennis van cijfers (fiscaal) als van het recht en zo’n combinatie is een heel goede!

 

 

 

 

Rond deze tijd had ook ik gehoopt af te studeren. Door de pittige chemo, van februari tot juni, is het er niet van gekomen. Mijn dagen vullen zich tot nu toe nog steeds zonder studie en ik verveel me nooit. Werk is ver weg en prognoses zijn belabberd. Wel kan ik genieten van alles wat er nu is. Evengoed voel ik me daardoor een rijk mens.

En wat kreeg ik een gouden cadeau afgelopen vrijdag: Kristel kwam, na het verdedigen van haar scriptie, stralend en wel met taart en champagne bij mij aan. Samen hebben we geproost op al het goede en op haar toekomst. Zo was er dan toch even een Meester in huis. Zó lief en zó trots op haar!

 

*Dit jaar vindt de faculteit Rw geen tijd om die studentendag te organiseren. Een onbegrijpelijke keuze en een enorme miskleun wat mij betreft…

 

Halverwege de Master

5 mrt

Halverwege de master. Het moment is niet gevierd. En dat terwijl ik halverwege de master mag concluderen dat die master uitstekend verloopt. Ik sta ruim cum laude met drie achten en een negen.

Het laatste tentamen is afgelegd. Wat rest zijn nog slechts vakken waarvoor veel onderzocht en geschreven moet worden. Ik had ze ook al wel besteld en was met plezier begonnen aan Europees privaatrecht. Maar het lot heeft anders beslist. Of mijn streven om dit jaar of zelfs ooit de master te halen reëel is, is maar zeer de vraag.

Slapende cellen werden plots wakker en gingen op desastreuze wijze aan de slag. Alleen chemo kon nog soelaas bieden. Zo ben ik ineens  van mijn grote gelukswolk van uitdagend werk en studie afgedonderd en kom ik bij van de eerste kuur. Moest ik dromen laten gaan en balans hervinden.

Terwijl ik daarvan herstel, merk ik dat ik toch weer nieuwsgierig word naar de opdracht waaraan ik al begonnen was. Ik heb twee vakken aan de OU mogen terugleveren, maar dat derde vak hield ik: voor als ik me tijdens de kuren zou gaan vervelen.

Ik sluit niet uit dat ik ergens in de komende maanden toch dat paper nog ga schrijven. En hoe het daarna verder gaat?

We zullen zien.

Pauze

23 dec

Eigenlijk moet ik nog van alles lezen voor het Kerst is. Toch heb ik besloten: nu even niet. Het zijn drukke weken geweest, zowel op het werk als voor mijn studie en ik heb gewoon echt éven geen zin.

Afgelopen week was gelukkig wel een week van oogsten. De paper die toegang moest verlenen tot het tentamen van ‘Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels’ is beoordeeld met een Voldaan. De letters A, B, C en D waren alle ingegeven, dit betekent dat ik aan alle eisen heb voldaan.
Mijn onderzoeksvraag was: ‘Is het een politieke keuze is om op grond van (onder meer) de Europese Richtlijn 93/13/EEG rechters te verplichten tot ambtshalve toetsing van bedingen in algemene voorwaarden?’. De richtlijn is overigens al vervangen door een nieuwere maar … de studiestof was door de OU nog niet aangepast en voor uitwerking van de vraag maakte het ook niet uit. Ik ben op het randje van de door de docenten omkaderde opdracht gaan zitten, maar heb er mede daardoor wel met erg veel plezier aan gewerkt.

Verdere terugkoppeling op deze paper komt er niet (dan denk ik enigszins cynisch aan alle reclame van de OU voor persoonlijke begeleiding die je krijgt in het in nieuwe systeem). Dat er niet meer dan dit zou komen werd overigens wel netjes vooraf kenbaar gemaakt. Toch vraag ik me wel eens af wat de OU nu precies bedoelt en/of wenselijk acht wanneer de persoonlijke begeleiding zo gepromoot wordt. Ik heb niet om die begeleiding gevraagd. In de bachelor was deze er bij een deel van de docenten op verzoek en daar waar ik hulp nodig had heb ik die vaak gekregen. Dat had echter niets met enig oud of nieuw systeem van doen maar wel met de betrokken(heid van) docenten.

Je hebt docenten en docenten. Sommigen kijken naar de student en helpen die vooruit zodat die student zijn doel bereikt en binnen zijn of haar mogelijkheden een zo’n hoog mogelijk kennisniveau verwerft. Andere docenten denken in over te brengen stof en kijken niet echt of deze landt. Doordat ze dat niet zien is de kans op overdenkingen over hoe hun kennisoverdracht beter kan tamelijk klein. Dat is in beginsel niet erg want van beide methodes leer je immers wat.

Maar wat ik bedoel te zeggen zeggen is dat persoonlijke begeleiding al voor de grote onderwijsaanpassingen op de OU zéér docent-afhankelijk was en dat nu nog steeds lijkt te zijn.

Zo anders verliep de afgelopen maanden het vak Recht in Context, waar ondanks het grote aantal studenten de beoordeling van een aantal na elkaar uit te werken opdrachten vaak heel persoonlijk was en voorzien van goede tips. Ook de colleges waren uitmuntend. Deze docent werd dan ook docent van het jaar. Hij heeft goed begrepen wat persoonlijke begeleiding is en is oprecht gedreven om de studenten op een hoger niveau te brengen.

Met een laatste persoonlijke woordje van deze docent kreeg ik een 9 voor de door mij ingeleverde paper. Met uitzonderlijk veel plezier heb ik dit Mastervak gedaan en zo blijkt dat de door mij nooit expliciet gevraagde persoonlijke begeleiding wel degelijk een meerwaarde kan hebben. Door dit vak zie ik het schrijven van mijn scriptie met aanmerkelijk meer vertrouwen tegemoet.

Maar nu eerst: pauze. Genieten van gezin, lekker koken en eten en héél even vakantie, zelfs van ‘school’ ;).

Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsel

17 dec

Twee papers ingeleverd, maar nog geen enkel resultaat gezien. Dus is het lijdzaam op de uitslagen wachten.

Ondertussen verveel ik me niet met een vak als Doorwerking van Europees recht….

Het is omvangrijk en dat is héél zacht uitgedrukt. Gelukkig ben ik bij leereenheid 5 eindelijk bij een leereenheid aanbeland die niet ten minste een paar honderd bladzijden behelst. Bovendien is de stof heel goed te begrijpen. Er wordt ineens op een heel ander level ingestoken: een keer lezen is voldoende om te begrijpen wat men wil overbrengen. Het onderwerp zou ongetwijfeld moeilijk zijn als men er dieper op in zou gaan. Dat doen de docenten echter niet, vermoedelijk omdat alsdan de door dit vak gestelde eisen nog veel extremer zouden worden.

Ik vind het wel lekker uitblazen nu. Vanavond rond ik (na drie dagen al!) deze leereenheid af. Dinsdag kan ik dan weer verder met het volgende deel van de stof. Zo kom ik voor Kerst weer bijna op het aanbevolen schema.

Dit vak doet me steeds opnieuw realiseren hoe extreem invloedrijk Europees recht op ieder vlak van de juridisch Nederlandse samenleving is. Ik dacht dat ik al wel iets ervan wist maar het gaat nog zoveel verder dan ik ooit bevroedde. Soms vind ik het mooi maar soms ook wel beangstigend. Want voor Europese regelgeving geldt dat die in de regel doorgevoerd wordt bij gekwalificeerde meerderheid. En wat als die meerderheid gevormd zou gaan worden door malloten als Wilders. Dan zouden we met die gekwalificeerde meerderheid nog hele rare en nare dingen kunnen gaan meemaken.

Mede daarom heb ik afgelopen week besloten dat ik niet alleen ergens vóór stem wanneer ik in 2017 weer naar de stembus mag, maar dat ik ook luid en duidelijk zal gaan ventileren dat ik van Wilders en zijn gedachtegoed niet gediend ben. Want eigenlijk ben ik niet echt bang van Europa maar wel van sommige mensen.

JvA

15 nov

Ik houd me  al een heel werkzaam leven bezig met appartementsrecht omdat ik altijd al uitermate geboeid was door deze bijzondere vorm van ‘eigendom’. Het recht er omheen zit uitermate vreemd in elkaar. Dat dacht ik als makelaar al, en als jurist kan ik dat alleen maar bevestigen.

JvA staat voor Juristenvereniging Appartementsrecht.

Sinds kort ben ik lid van deze vereniging en het is werkelijk genieten om nu als jurist mijn oude belangstelling voor het appartementsrecht verder uit te kunnen diepen.

Omdat echte specialisten lid zijn van deze relatief kleine vereniging maakt dat het lidmaatschap uitermate inspirerend. Een deel van hen werkt samen aan het Model Splitsingsreglement dat naar behoefte één keer in de zoveel jaar wordt vervangen door een nieuw model. Ik heb als makelaar verschillende van die modellen voorbij zien komen. Bij de bouw van nieuwbouwcomplexen wordt gewoonlijk het meest recente model gebruikt als basis voor de splitsingsakte van het complex.

(een splitsingsakte splitst een compleet gebouw met toebehoren in appartementsrechten. Waar mensen zeggen dat ze eigenaar van een appartement zijn, klopt dat eigenlijk niet: ze zijn gerechtigd tot een appartementsrecht dat het uitsluitend gebruik van ‘hun eigen woning’ omvat naast het gemeenschappelijk gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Bovendien zijn ze eigenaar van een onverdeeld gedeelte van het appartementencomplex: daarom zijn alle eigenaren gezamenlijk samen (financieel) verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en reserveringen daarvoor. De gezamenlijke eigenaren verenigen zich verplicht in een VvE: een Vereniging van Eigenaars: de VvE).

Deze week was ik bij een bijeenkomst van de vereniging. Thema van de lezingen was dit keer de juridische aspecten van verhuur van appartementen middels Airbnb. De problemen die zich daarbij kunnen voordoen werden belicht vanuit zowel publiekrechtelijk als civielrechtelijk perspectief. Staat de gemeente het toe, en zo niet wat kan zij dan doen? Staat de VvE het toe en zo niet, wat kan die dan doen? En wat als gemeente en VvE op een ander spoor zitten of wanneer de VvE iets anders wil regelen dan de splitsingsakte toelaat? Alle jurisprudentie over Airbnb is relatief nieuw en de uitspraken zitten nog niet alle op één lijn. Toch zijn er ook overeenkomsten te ontdekken en deze middag ging ik met een aantal goede richtlijnen weer de deur uit.

Voordat deze lezingen aanvingen gaf Kees Oomen van VvE Belang een toelichting op de kwantitatieve en kwalitatieve voorraadanalyse van de VvE’s in Nederland door het CBS (2016). Als je bedenkt dat meer dan een kwart van de woningen in Nederland appartementen zijn (zo’n  1.2 miljoen) dan kun je gerust stellen dat dit een significant deel van de woningmarkt in Nederland betreft. Er zijn in ons land zo’n 100.000 Verenigingen van Eigenaars ingeschreven in de Kamer van Koophandel. (nog steeds zijn er zo’n 25.000 niet ingeschreven ondanks een wettelijke plicht!) Nieuw voor mij was dat 65% van die VvE’s kleiner is dan 6 wooneenheden. Het merendeel van de appartementen staat in de grote steden in de Randstad en daar bevinden zich nog extreem veel vooroorlogse kleinschalige gebouwen. Kees Oomen gaf aan wat ten gevolge van wetgeving de komende jaren nog op stapel staat voor al die VvE’s. Asbestsanering zal nog heel veel werk voor heel veel mensen met zich meebrengen, maar bovenal ook kosten voor de oudere VvE’s. Ook isolatie van de complexen die uiteindelijk -volgens de inzichten van nu- verplicht zal moeten worden uitgevoerd is een bron van verhoging van de servicekosten. Het kopen van een ouder appartement zal op termijn meer kosten met zich mee brengen dan veel mensen nu voorzien. Er ligt een belangrijke taak bij veel partijen om meer bewustwording te creëren bij de groep aspirant-kopers en de huidige eigenaars. En dan moeten al die eigenaren het onderling ook nog eens zien te blijven. Dat dat niet altijd meevalt ervaren wij regelmatig in de praktijk.

 

Indian summer

16 okt

Mijn goede voornemens hebben ertoe geleid dat ik behoorlijk voor loop met het vak Recht in Context. Alle opdrachten zijn ingeleverd en ook heb ik van de tekst waarover ik een paper ga schrijven al de structuur in kaart gebracht.

Bijna klaar dus: een weekje stevig doorwerken en dan zit dit vak erop, ook al zal het dan nog wel even duren voor ik daarna de beoordeling ervan krijg.

dans
Recht in Context bleef ik steeds uitermate boeiend vinden, het werk was lekker druk en daarnaast stonden er nog veel meer ‘leuke dingen’ in de agenda, zoals een kort tripje naar Spanje met vriendinnen en concerten van onze zoon die als singer-songwriter flink aan de weg timmert.

 

Ik nam verder afscheid van de FOR (facultaire opleidingscommissie rechtswetenschappen OU) om meteen daarna toch weer ja te zeggen tegen een nieuwe bestuursfunctie bij een in alle opzichten heel nabije stichting. Mijn kennis en kunde sluiten er naadloos aan.

 

herfst-2016“Dust if you must”, by Mrs R. Milligan, is al langere tijd mijn motto dus bleef het tweede vak even liggen. Vandaag heb ik het dikke boek over ‘Door-werking van Europees recht in nationale rechtsstelsels’ eindelijk weer ter hand gepakt.

Ik merk dat ik terug moet naar de tijd dat ik van alle boeken uittreksels maakte. Via deze methode hoop ik langzaamaan ook de veelomvattende stof van dit vak in mijn vingers te krijgen. Dat kost veel tijd maar ik verwacht dat het zo wel gaat werken.

Het mooie weer zorgt ervoor dat we nog steeds veel buiten zijn maar tussen de bedrijven door wordt er wèl echt gewerkt in deze prachtige nazomer van 2016.

Bewaren

een kwartje

23 sep

Eindelijk zijn de eerste resultaten van de master in beeld.

resultaten-master-per-23-september-2016

Onder elkaar pronken twee achten en dus sta ik nu ook officieel op een kwart van de master. Eigenlijk ben ik natuurlijk al wat verder omdat er al weer enkele weken hard werken voor het volgende kwartje op zitten.

Ik geniet van Recht in Context met volle teugen en maak de tweewekelijkse opgaven met plezier. Nog even en dit vak is al weer afgerond.

Tegelijkertijd vervloek ik ‘Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels’. Dat vak vraagt al gauw 300 pagina’s per twee weken bestuderen. Dat vind ik belachelijk veel. Tegelijkertijd brengt dit vak zóveel inzicht dat ik er blij mee ben. De stof is ook helemaal niet vervelend. Ik lees het graag. Maar zoals gezegd: het Is Gewoon Veel.
En het vak eindigt pas eind januari…. Ik hoop niet dat de stof in deze hoeveelheden blijft komen.

Daarnaast heb ik – eindelijk – het hardlopen weer opgepakt. Ik liep al een half jaar niet meer, al wandelde ik wel héél veel. Tot mijn stomme verbazing  loop ik nu zo – zij het in een rustig tempo-  een rondje van 5 km. Wat heerlijk om weer te doen! Nu niet meer laten versukkelen en lekker langzaam opbouwen naar de 10. Bovendien is het weer werkelijk prachtig, dus ieder uur dat ik buiten kan zijn geniet ik daarvan met volle teugen.

Academisch

8 sep

Nu Insolventierecht met heel goed gevolg is afgesloten komt het vak in de praktijk terug op mijn werk. Zo zakt het niet weg maar blijf ik steeds op een andere manier scherp op wat er rondom een (dreigend) faillissement kan spelen. Dat geldt overigens ook voor de kennis die ik opdeed op de Summerschool Berlijn. Het maken van goede contracten is in de internationale handel zo mogelijk nog meer relevant dan bij louter binnenlandse kwesties, zo blijkt regelmatig.

Ondertussen richt ik me al weer helemaal op de twee volgende vakken van de Master Rechtsgeleerdheid.

Recht in Context gaat over hoe de wetenschap Recht zich verhoudt tot andere wetenschappen.

  • Is rechtswetenschappelijk onderzoek eigenlijk wel echte wetenschap?
  • En zo ja waaraan moet dergelijk onderzoek dan voldoen?
  • Dient zich dat te richten op zuiver juridische onderwerpen?
  • Wordt rechtswetenschappelijk onderzoek meer wetenschappelijk als de onderzoeker buiten de grenzen van het recht kijkt?
  • Of is het alleen rechtswetenschappelijk als er ook aan rechtsvergelijking gedaan wordt (met het recht in andere Europese landen bijvoorbeeld)?

In dit vak worden o.a. teksten met een inhoud als hierboven beoordeeld. Om inhoudelijke kennis op te doen maar ook om te leren over de scherpte van een redenering en een goede opbouw. Ik vind dat leuk om te doen, ook omdat om je eigen visie wordt gevraagd: hierdoor leer je zelf scherper redeneren en formuleren.

Tijdens de propedeuse-fase was ik teleurgesteld dat er relatief weinig vakken als rechtsfilosofie en rechtssociologie deel uitmaakten van de opleiding. Nu komt in de nieuwe Master van de OU er toch weer een keer een vak voorbij dat over de grenzen van het recht heenkijkt. In eerste instantie dacht ik: ik wil nu alleen nog maar meer rechtskennis krijgen, zodat ik die in de praktijk kan toepassen, maar ik blijk opnieuw enthousiast over dit uitstapje. Het daagt je uit, recht sprankelt wat meer als je eens verder kijkt.

Daarnaast volg ik een ‘heel groot’ vak: Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels. Een hele mondvol. De stof is er ook naar. Boek, werkboek, heel veel extra teksten, veel opgaven te maken, paper schrijven. Al studerende word ik me er bij iedere tekst weer meer bewust van hoe groot de invloed is die Europa heeft op al het recht/de hele samenleving in Nederland.

Het vak wordt afgesloten met een – naar ik begrijp –  pittig tentamen eind januari. Dat wordt dan wel meteen het allerallerlaatste tentamen! Daar kijk ik naar uit.

In 2017 volgen dan nog twee echte privaatrechtelijke vakken. Die worden beide, naast allerlei andere in te leveren tussenwerkstukken, met een paper afgesloten.

Daarnaast schrijf ik een Masterscriptie. Ik kies voor een puur privaatrechtelijk prachtig goederenrechtelijk onderzoeksonderwerp en verheug me echt op uitdieping van mijn vragen! Binnenkort ga ik me op de universiteitsbibliotheek in Nijmegen begraven om me in te lezen met Asser :).

Het wordt vast en zeker weer een mooi studiejaar.

Insolventierecht

6 aug

Een van mijn studieboeken reisde mee naar de Faëroer-eilanden en Kopenhagen want ja echt, bij een flinke hoosbui heb ik het boek af en toe opengeslagen en wat van de stof, die ik eerder al helemaal heb bestudeerd, herhaald. Niet lang meer en dan is het tentamen alweer achter de rug.

Insolventierecht: vroeger zou ik ervan gegruwd hebben me bezig te houden met alles wat te maken heeft met betalingsproblemen die tot faillissement leiden: een wereld waarmee ik niks te maken wilde hebben.

Juridisch ligt dat echter heel anders: insolventierecht is een uitdagend vak waarin de kennis en kunde van andere vakken (goederenrecht, overeenkomstenrecht, rechtspersonenrecht, personen- en familierecht) samenkomen in een wereld waar koop, huur, hypotheek, pand, geld en schulden ineens een heel andere betekenis krijgen. Vaak zijn  de casussen puzzels, die er met een beetje schuiven van de puzzelstukjes, ineens weer heel anders uit kunnen zien.

Pijnlijk is en blijft het. Voordat een ondernemer ophoudt met betalen is er achter de schermen vaak al veel mis gegaan.

Bedrijven met wie zo’n failliete ondernemer zaken heeft gedaan zitten even goed met de gebakken peren. Je kunt zekerheden stellen wat je wilt (en banken zijn daar met de wet aan hun zijde erg goed in: ze hebben in veel gevallen voorrang op (bijna) alle andere schuldeisers) maar als de pot leeg is, is hij leeg.

lege portemonnee

Een van de vele onderdelen van mijn werk is het helpen van ondernemers die met slechte betalers geconfronteerd worden. Vaak helpt een aankondiging van een dagvaarding al en kan met een kleine moeite alsnog betaling afgedwongen worden. Soms ook is er geen redden meer aan. Dan is het belangrijk om je opdrachtgever goed te kunnen informeren over de gevolgen van faillissement van een bedrijf waarmee hij of zij zaken deed en te kunnen adviseren hoe nu verder. Zo vloeien werk en studie opnieuw samen en weet ik waarom ik studeer, zélfs een beetje tijdens onze prachtige vakantie!

Bewaren